100 Potentialer
Grundskole

Feedback på undervisningsmateriale

Feedback på undervisningsmateriale - Elev
Klasse og dato

Hvilken klasse går du i?

Hvilken klasse går du i?

Vælg klassetrin

Hvilken dato har vi i dag?

Hvilken dato har vi i dag?

Hvad synes du om undervisningen?
Sæt en cirkel på skalaen fra 1 til 10. Tallene er et udtryk for hvor enig, du er i beskrivelserne. 10 betyder, at du er ”helt enig”, og 1 betyder at du er ”helt uenig”.

Jeg har lært noget nyt i dette forløb

Jeg har lært noget nyt i dette forløb

Undervisningen var spændende

Undervisningen var spændende

Det har givet mening at lære om emnet

Det har givet mening at lære om emnet

Jeg kunne godt tænke mig mere undervisning som det her

Jeg kunne godt tænke mig mere undervisning som det her

Hvis nej, uddyb hvorfor:

Hvis nej, uddyb hvorfor:

Opgaverne havde en tilpas sværhedsgrad

Opgaverne havde en tilpas sværhedsgrad

Hvis du svarede 8 eller under, uddyb gerne om det var for svært eller let – og hvorfor:

Hvis du svarede 8 eller under, uddyb gerne om det var for svært eller let – og hvorfor:

Der var en god blanding af indhold, f.eks. videoer, quizzer, tekster, grafikker, podcasts, lege osv.

Der var en god blanding af indhold, f.eks. videoer, quizzer, tekster, grafikker, podcasts, lege osv.

Har du andre kommentarer til forløbet, du gerne vil dele med os? Det kan være alt fra, at noget skulle være gjort anderledes, til noget du var særligt glad for. Eller alt mulig andet!

Har du andre kommentarer til forløbet, du gerne vil dele med os? Det kan være alt fra, at noget skulle være gjort anderledes, til noget du var særligt glad for. Eller alt mulig andet!

100 Potentialer støttet af Villum Velux