100 Potentialer
Grundskole

Demokrati som styreform eller demokrati som livsform?

I den virkelige verden er alt dog ikke så sort og hvidt, at det ene udelukker det andet. Vi har nemlig både aspekter af konkurrence- og deltagelsesdemokrati i Danmark. Vi kan i princippet gå ned og stemme til folketingsvalg og så ikke tænke mere over politik inden næste valg. Vi har dog også mange elementer af deltagelsesdemokrati i Danmark, hvor borgerne kan engagere sig i den politiske debat, og hvor dialogen om vores samfund fylder en stor del af vores mediebillede.

100 Potentialer støttet af Villum Velux