100 Potentialer
Grundskole

Hvilke demokratiopfattelser kommer til udtryk i de to korte videoer?

Kernebegreber

Demokrati: Demokrati betyder kort og godt folkestyre. I et demokrati vælger borgerne personer de mener skal styre landet og vedtage love. I danmark er det blandt andet gennem folketinget.

Deltagelsesdemokrati: Deltagelsesdemokrati handler om at give borgerne indflydelse, med håb om at de engagerer sig i beslutninger og får større viden om vores samfund.

Konkurrencedemokrati: I konkurrencedemokratiet skal borgerne udelukkende tage stilling ved valg. Ved at lade politikerne styre den resterende tid, sikres det, at samfundet får truffet de bedste beslutninger.I Danmark har man både aspekter af konkurrencedemokratiet og deltagelsesdemokratiet.

Klassediskussion:

Forestil jer at jeres undervisning var bygget op efter konkurrencedemokratiske principper. Så ville I skulle stemme om hvad der skulle undervises i og så kunne I ellers læne jer tilbage til næste valg og stole på at undervisningen lever op til det valget viste der var opbakning til. Hvis undervisningen var bygget op efter deltagelsesdemokratiske principper, så vil I gennem året blive inkluderet i at evaluere om undervisningen er som I ønsker, og hvordan den kan forbedres.

Hvilke fordele og ulemper er der ved de to demokratiopfattelser?


Find nu jeres computere frem 🙂

100 Potentialer støttet af Villum Velux