100 Potentialer
Grundskole

Feedback på undervisningsmateriale

Lærer - Learning nature the native American way
Klasse og dato

Hvilken klasse underviser du?

Hvilken klasse underviser du?

Hvilken dato har vi?

Hvilken dato har vi?

Fagligt og didaktisk udbytte af potentialet
Sæt en cirkel på skalaen fra 1-10. Tallene er et udtryk for hvor enig du er i beskrivelserne. 10 betyder at du er ”fuldstændig enig” og 1 betyder at du er ”fuldstændig uenig”.

Eleverne fik et godt udbytte af potentialet

Eleverne fik et godt udbytte af potentialet

Potentialet engagerede eleverne

Potentialet engagerede eleverne

Uddyb hvorfor/hvorfor ikke:

Uddyb hvorfor/hvorfor ikke:

Potentialet talte ind i de faglige fælles mål

Potentialet talte ind i de faglige fælles mål

Uddyb hvorfor/hvorfor ikke:

Uddyb hvorfor/hvorfor ikke:

Potentialet var i øjenhøjde med eleverne

Potentialet var i øjenhøjde med eleverne

Uddyb hvorfor/hvorfor ikke:

Uddyb hvorfor/hvorfor ikke:

Uddyb hvorfor/hvorfor ikke:

Uddyb hvorfor/hvorfor ikke:

Der var en god blanding af indhold f.eks. videoer, quizzer, tekster, grafikker, podcasts, lege osv.

Der var en god blanding af indhold f.eks. videoer, quizzer, tekster, grafikker, podcasts, lege osv.

Var der noget, der manglede i forløbet?

Var der noget, der manglede i forløbet?

Hvad fungerede særlig godt i forløbet?

Hvad fungerede særlig godt i forløbet?

Var der noget, der ikke fungerede godt i forløbet? Hvad?

Var der noget, der ikke fungerede godt i forløbet? Hvad?

100 Potentialer som en fremtidig ressource i undervisningen
Jeg kunne godt forestille mig at bruge materiale fra konceptet 100 Potentialer i min undervisning

100 Potentialer som en fremtidig ressource i undervisningen
Jeg kunne godt forestille mig at bruge materiale fra konceptet 100 Potentialer i min undervisning

Uddyb hvorfor/hvorfor ikke:

Uddyb hvorfor/hvorfor ikke:

Er der noget, du savner i konceptet? Hvad?

Er der noget, du savner i konceptet? Hvad?

Skriv evt. yderligere kommentarer her:

Skriv evt. yderligere kommentarer her:

100 Potentialer støttet af Villum Velux