100 Potentialer
Grundskole

Feedback på undervisningsmateriale

Elev - Learning nature the native American way
Klasse og dato

Hvilken klasse går du i?

Hvilken klasse går du i?

Hvilken dato har vi i dag?

Hvilken dato har vi i dag?

Feedback
Sæt en cirkel på skalaen fra 1-10. Tallene er et udtryk for hvor enig du er i beskrivelserne. 10 betyder at du er ”fuldstændig enig” og 1 betyder at du er ”fuldstændig uenig”.

Jeg har lært noget nyt i dette emne

Jeg har lært noget nyt i dette emne

Undervisningen var spændende

Undervisningen var spændende

Uddyb gerne hvad der var særligt spændende/ikke spændende:

Uddyb gerne hvad der var særligt spændende/ikke spændende:

Jeg forstår hvorfor det er vigtigt at jeg lærer om dette emne

Jeg forstår hvorfor det er vigtigt at jeg lærer om dette emne

Undervisningen har gjort det tydeligt for mig, hvordan emnet kan være med til at skabe en mere bæredygtig verden

Undervisningen har gjort det tydeligt for mig, hvordan emnet kan være med til at skabe en mere bæredygtig verden

Jeg kunne godt tænke mig mere undervisning som det her

Jeg kunne godt tænke mig mere undervisning som det her

Jeg vidste hele tiden, hvad jeg skulle i undervisningen

Jeg vidste hele tiden, hvad jeg skulle i undervisningen

Sværhedsgraden af materialet var passede

Sværhedsgraden af materialet var passede

Der var en god blanding af indhold, f.eks. videoer, quizzer, tekster, grafikker, podcasts, lege osv.

Der var en god blanding af indhold, f.eks. videoer, quizzer, tekster, grafikker, podcasts, lege osv.

Forslag og forbedringer

Forslag og forbedringer

Var der noget, der ikke fungerede godt i forløbet? Hvad?

Var der noget, der ikke fungerede godt i forløbet? Hvad?

Skriv evt. yderligere kommentarer her:

Skriv evt. yderligere kommentarer her:

100 Potentialer støttet af Villum Velux