100 Potentialer
Grundskole

Den historiske baggrund for andelsbevægelsen

Hvorfor opstod andelsbevægelsen?

Var der nogle ord du ikke forstod?

Se forklaringer af svære ord her

Væver: Arbejdere indenfor 1800-tallets tøjproduktion.
Kapitalister: Dem, der ejede fabrikkerne og derfor tjente penge på dem.
Brugsforening: En dagligvarebutik, der ejes af flere medlemmer. Overskuddet fordeles ligeligt på medlemmerne og alle har en lige stor stemme i, hvordan foreningen skal drives.
Kooperativ: En forretningsmodel, hvor ejerskabet og overskuddet fordeles blandt medarbejdere eller medlemmer.
Kapital: En total sum penge.
Kooperationsbevægelse: En bevægelse, der bygger på kooperative principper.
Andelsbevægelse: En bevægelse, der bygger på kooperative principper, men som traditionelt var i landbrugssektoren.

Som I kan se, var der altså god grund til, at andelsbevægelsen opstod. Der var nemlig stor ulighed under industrialiseringen. Andelsbevægelsen blev derfor en måde, hvor man sikrede lighed.

100 Potentialer støttet af Villum Velux