100 Potentialer
Grundskole

Fra andelsbevægelse til moderne kooperativer

I har nu lært, hvad andelsbevægelsen var. I har også lært, at den spiller en stor rolle i den danske selvforståelse. Det vil sige, måden vi i Danmark ser på os selv i forhold til andre lande. Men i starten af forløbet fik I jo at vide, at andelsbevægelsen er blevet meget mindre i dag end den var for 100 år siden.

Så hvordan udviklede den sig? Og kan vi bruge den som inspiration til at skabe et bedre samfund? Det er det, det nu skal handle om.

Andelsbevægelsen og kooperativer

Der findes altså ikke mange andelsmejerier i dag. Men der findes stadig virksomheder, der drives som andelsforeninger. Mange af dem kaldes noget andet, men de er alle sammen demokratiske og deler overskuddet med medarbejderne.

Refleksion
Snak med din sidemakker eller i en lille gruppe: Kan I komme på nogle fordele ved at lave en virksomhed, der drives som en andelsforening?

100 Potentialer støttet af Villum Velux