100 Potentialer
Grundskole

"Hvis ikke vi ændrer måden vi bruger vores ressourcer på, skal vi i 2050 bruge 3 jordkloder for at opretholde vores forbrug."

Forebyggelse af affaldEn af de største udfordringer
Forebyggelse af affald er et grundprincip i en cirkulær produktion. Det handler om at forebygge at vi skaber produkter der er designet til at ryge direkte i skraldespanden. Og overvej en gang hvor mange gange vi gør det dagligt.
Det kan vi gøre ved at designe produkter der designes til at kunne holde længe, repareres og i sidste ende genanvendes. Som forbrugere kan vi også sørge for kun at købe varer vi egentlig har brug for. Det kan også være ved at designe varer hvor man reducerer indpakningen. Endnu bedre, så kan man lave indpakning der er kompostérbar, det vil sige at det kan blive til jord over tid, fordi det er lavet af naturlige materialer. En stor del af forebyggelsen af affald ligger altså i designfasen af et produkt og er derfor et stort fokus i en cirkulær økonomi.

Den lineære økonomi


I dette modul skal vi snakke om det lineære økonomiske system. Selvom det medført en masse gode ting, har det også sine ulemper. Vi skal eksempelvis se på, hvordan det desværre har skabt en masse problemer for vores klima og miljø. I dag kan vi nemlig masseproducere varer på en helt anden måde end vi kunne før den industrielle revolution og vi har derfor en produktion og et forbrug, som ingen generationer før os har haft.

Måske I kender til udtrykket at stoppe strømper? Det er et udtryk der i alt sin enkelthed betyder at sy hullerne i sine gamle trætte strømper. Hvis I ikke kender udtrykket, så kender jeres forældre det helt sikkert. Det er nemlig ikke ret lang tid siden, at man reparerede sine strømper, hvis der var gået hul i dem. I dag køber de fleste bare et par nye strømper, og så smider de deres gamle i skraldespanden. I den vestlige verden er dette generelt blevet normen for, hvordan vi forbruger på.

Vi køber ofte nye produkter for så at smide dem ud igen, når de er blevet slidte eller umoderne. Det er det, vi kalder et forbrugssamfund. Et sådant samfund er kendetegnet ved, at vores forbrug af varer og services er den primære kilde til økonomisk vækst. Så når vi køber nyt, ja så skaber vi økonomisk vækst. Samfundsøkonomien er selvfølgelig mere kompleks end det, men forenklet så er økonomisk vækst i dag er bundet op på vores forbrug af nye varer og services. Det betyder, at vi har fået en "brug og smid væk" tilgang til vores ejendele, hvilket har nogle ret uheldige konsekvenser. Det skal vi snakke meget mere om i dette modul, hvor vi skal lære om, hvordan vores produktion og forbrug er indrettet, og ikke mindst hvorfor de er sådan indrettet. Vi gør det alt sammen med udgangspunkt i noget, som mange af jer på måske sidder iført, nemlig en T-shirt.

Cirkulær økonomi - ét opgør med den lineære økonomi


Se engang på mærket i din bluse. Hvad er den lavet af? Nedenfor kan I scrolle jer igennem rejsen for en klassisk bluse i den lineære økonomi. De fleste t-shirts er lavet enten i bomuld eller i polyester, men måske jeres t-shirt endda er et mix af forskellige tekstiler?

Et produkt af markedet


De fleste af jer vil nok sidde i en T-shirt fra en af de større tøjkæder såsom H&M, Zara eller Bestseller. Det er kæder, der er kendetegnet ved at producere den nyeste mode til ganske lave priser. Når moden eller sæsonen så skifter, så gør butikkernes udvalg det også, og det gør den altså ret tit! Det er en måde at producere på, der maksimerer salget af tøj, da den lave pris betyder, at de fleste har råd til at skifte deres tøj ud og derfor oftere køber nyt. Når der så tilmed er en mode der skifter, ja så kan man hurtigt få fyldt et klædeskab. Men er det bare virksomhedernes ansvar det hele? Nej, så simpelt er det ikke. Vi har nemlig, hvad man kalder privat ejendomsret, og det betyder, at virksomheder søger at tjene så meget som muligt. Det gør de, fordi de selv får overskuddet og dermed ønsker så stor en profit som muligt. De er altså profitmaksimerende. Men det er ikke virksomhederne alene, der bestemmer hvor skabet skal stå. Det gør markedet i det man kalder en markedsøkonomi. Vi taler om "markedet" som var det en person, men det er blot et begreb vi anvender, som dækker over en række økonomiske principper. Markedet er et udtryk for sammenspillet mellem virksomhederne der udbyder varer, og forbrugerne der efterspørger dem. På den måde er det forbrugerne, som gennem deres køb fortæller virksomhederne, hvilken slags og ikke mindst hvor mange t-shirts de skal producere. Så hvis vi som forbrugere gerne vil have hvide t-shirts til 60 kroner, ja så er det lige hvad virksomhederne producerer. Hvis altså det giver økonomisk mening for virksomheden at sælge til 60 kroner. En markedsøkonomi styres af markedet, og staten spiller her ingen rolle i hvad, hvor meget og til hvilken pris der produceres. Der findes dog ingen lande med 100 procent ren markedsøkonomi, men mere om det senere.

Nu ved I lidt om hvad det er for nogle kræfter der er på spil, når det kommer til hvorfor jeres t-shirts koster og bliver produceret som de gør. I har også fået en forståelse af det problem vi forsøger at løse i dette potentiale. Nemlig vores brug-og-smid-væk forbrug, der også kaldes den lineære økonomi. Den skaber nemlig en del problemer for både klimaet og miljøet.

Cirkulær økonomi - ét opgør med den lineære økonomi


Nu skal vi dykke lidt ned i, hvad dagens potentiale handler om. For hvad gør vi, når måden vi producerer på ikke er holdbar? Dagens potentiale er hverken en hurtig eller en nem løsning. Det er en ændring af hele vores måde at producere på.

“Cirkulær økonomi” lyder ganske avanceret, men det er faktisk bare en model for gentænkning af vores forbrug og produktion. Essensen af systemet er, at vi skal tillægge alle ressourcer en værdi. Det betyder kort sagt, at affald slet ikke eksisterer i et cirkulært system. Nu er det desværre sådan, at affald ikke bare forsvinder af sig selv. Det er derfor noget, man forsøge at “designe” sig ud af i en cirkulær økonomi. Altså: i stedet for at et produkt mister sin værdi efter brug, som det sker i en lineær økonomi, så skal produkter designes, så de kan nemt kan repareres, genbruges og genanvendes. Logikken er ret ligetil. Hvis vi har et system, hvor en vare kan leve videre som et værdifuld produkt, så mindsker vi behovet for at udvinde nye råmaterialer, hvilket har negative miljø- og klimakonsekvenser. Vi får desuden heller ikke skabt en masse affald, hvilket også belaster vores klode. I skal tænke produktionen af varer som en cirkel, hvor de kan cirkuleres blandt forbrugerne igen og igen. Det er nemt nok at forstå, ikke? Det er lidt mere kompliceret i praksis, men principperne i den cirkulære økonomi er altså ganske ligetil.

Forebyggelse af affald


Forebyggelse af affald er et grundprincip i en cirkulær produktion. Det handler om at forebygge at vi skaber produkter der er designet til at ryge direkte i skraldespanden. Og overvej en gang hvor mange gange vi gør det dagligt. Det kan vi gøre ved at designe produkter der designes til at kunne holde længe, repareres og i sidste ende genanvendes. Som forbrugere kan vi også sørge for kun at købe varer vi egentlig har brug for. Det kan også være ved at designe varer hvor man reducerer indpakningen. Endnu bedre, så kan man lave indpakning der er kompostérbar, det vil sige at det kan blive til jord over tid, fordi det er lavet af naturlige materialer. En stor del af forebyggelsen af affald ligger altså i designfasen af et produkt og er derfor et stort fokus i en cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi - ét opgør med den lineære økonomi


Nu skal vi dykke lidt ned i, hvad dagens potentiale handler om. For hvad gør vi, når måden vi producerer på ikke er holdbar? Dagens potentiale er hverken en hurtig eller en nem løsning. Det er en ændring af hele vores måde at producere på.

“Cirkulær økonomi” lyder ganske avanceret, men det er faktisk bare en model for gentænkning af vores forbrug og produktion. Essensen af systemet er, at vi skal tillægge alle ressourcer en værdi. Det betyder kort sagt, at affald slet ikke eksisterer i et cirkulært system. Nu er det desværre sådan, at affald ikke bare forsvinder af sig selv. Det er derfor noget, man forsøge at “designe” sig ud af i en cirkulær økonomi. Altså: i stedet for at et produkt mister sin værdi efter brug, som det sker i en lineær økonomi, så skal produkter designes, så de kan nemt kan repareres, genbruges og genanvendes. Logikken er ret ligetil. Hvis vi har et system, hvor en vare kan leve videre som et værdifuld produkt, så mindsker vi behovet for at udvinde nye råmaterialer, hvilket har negative miljø- og klimakonsekvenser. Vi får desuden heller ikke skabt en masse affald, hvilket også belaster vores klode. I skal tænke produktionen af varer som en cirkel, hvor de kan cirkuleres blandt forbrugerne igen og igen. Det er nemt nok at forstå, ikke? Det er lidt mere kompliceret i praksis, men principperne i den cirkulære økonomi er altså ganske ligetil.

100 Potentialer støttet af Villum Velux

Cirkulær Økonomi

- Kapitel 1 -

Den Lineære Økonomi