100 Potentialer
Grundskole

Cirkulær økonomi - et opgør med den lineære økonomiNu skal vi dykke lidt ned i hvad dagens potentiale handler om. For hvad gør vi, når måden vi producerer på ikke er holdbar? Dagens potentiale er hverken en hurtig eller en nem løsning. Det er en ændring af hele vores måde at producere på.

Nu hvor vi ved, at affald slet ikke eksisterer i en komplet cirkulær økonomi, hvordan undgår vi det så?

Ligesom der i den lineære økonomi er et "brug og smid væk" forbrug, så har vi også i en cirkulær økonomi et prioriteret system. Det betyder at der er en særlig rækkefølge vi skal anvende vores varer på . Det lyder på forebyg, genbrug og genanvend. På engelsk er det lidt lettere at huske, der hedder princippet "reduce, reuse and recycle" Lad os tage et blik på de tre principper. Klik jer igennem de tre principper, og forstå overvejelserne i de enkelte trin, I skal nemlig bruge dem i den næste øvelse.

Læs jer grundigt igennem grafikken og tal gerne med jeres sidemakker om hvad der står.

Den cirkulære t-shirt


For et kort øjeblik skal vi tilbage til jeres t-shirt. Som I måske kan huske så bliver 85 % af tøj på globalt plan sendt på lossepladser eller afbrændt. Men nu hvor I ved, hvad en cirkulær økonomi er, og I kender til det cirkulære hierarki, så kan I sammensætte produktionen og brugen af en cirkulær t-shirt. Placér de enkelte overvejelser og trin i den rigtige rækkefølge.

Nu hvor vi ved lidt om hvilket forbrug vi har i dag, og hvordan cirkulær økonomi kan være løsningen på de miljø og klimaproblemer, som den lineære økonomi skaber. Vi skal nu se på eksempler der viser hvordan små ændringer i vores hverdag, kan betyde at vi sparer kloden for mange kilo affald og dermed tabte naturressourcer. Én måde af reducere mængden af jeres plastikaffald, er eksempelvis at undgå at købe mad der er pakket ind i emballage. Det kan være ved at købe varer i løsvægt, eller gå efter de varer der har mindst muligt emballage. Det kan også være ved at tage din egen pose med i supermarkedet eller ved at tage din egen termokop med på café. På den måde forebygger vi affald og genbruger de produkter vi allerede har.

Lav en opsamling på det her. Hvordan kunne det se ud?

Pause – 5-10 min.

100 Potentialer støttet af Villum Velux