100 Potentialer
Grundskole

Intro til øvelsen: "Den cirkulære designer"

I sidste lektion lærte vi om det cirkulære hierarki, som en måde hvorpå vi skaber mindst muligt affald, og dermed færrest miljø og klimaproblemer.
For at opsummere sidste lektion, så baserer det cirkulære hierarki sig på følgende principper:

100 Potentialer støttet af Villum Velux