100 Potentialer
Grundskole

Gør brug af det cirkulære hierarki og præsentér følgende om jeres produkt. I må gerne bruge internettet til hjælp.

Beskriv kort hvordan vi anvender produktet i dag. Hvor meget skrald producerer forbruget af jeres produkt eksempelvis?

Tegn og beskriv hvordan jeres produkt skal designes, og hvorfor I har valgt at designe det sådan. Find også på et navn til det.

Gør jer overvejelser såsom:
Hvordan sikrer vi os at intet i dette produkt ender som affald der ikke kan anvendes til noget?

Hvis ikke vi kan undgå emballage, hvad skal den så laves af?

Hvordan designer vi produktet, så det kan genbruges og repareres igen og igen?

Vær gerne kreative. Måske jeres produkt slet ikke købes, men er noget man kan leje og levere tilbage? Måske det kan skilles ad og sættes sammen med noget andet?

Når produktet ikke kan bruges mere, hvad sker der så med det?

Pitch jeres produkt for jeres opponentgruppe når I er færdige, herefter er der opsamling på klassen.

100 Potentialer støttet af Villum Velux