Fade In Page

Grundskole

Et Initiativ af GRØN - Fonden for Bæredygtig Udvikling

Støttet af Villum Velux

Samfundsfag

7. - 9. Klasse

Biologi

7. - 9. Klasse

Historie

7. - 9. Klasse

Engelsk

7. - 9. Klasse

Geografi

7. - 9. Klasse

Historie

7. - 9. Klasse

Gymnasie

Samfundsfag

1. - 3. G

Biologi

1. - 3. G

Historie

1. - 3. G

Engelsk

1. - 3. G

Geografi

1. - 3. G

Historie

7. - 9. Klasse

Samfundsfag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Biologi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Historie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Engelsk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dette er en overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dette er en overskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Samfundsfag
Grundskole

Cirkulær økonomi

Men kan jeg ikke bare bruge den igen?
I dette potentiale skal vi snakke om ressourcer, og om hvordan vi bliver bedre til at udnytte dem vi har til rådighed. Det gør vi gennem konceptet "cirkulær økonomi", og så ser vi på hvorfor vi i dag har en lineær økonomi, og hvilke værktøjer vi har til rådighed for at få en mere cirkulær økonomi.

Andelsbevægelsen

I 1844 samlede 28 vævere fra Nordengland alle deres penge og startede en fælles brugsforening. Samtidig byggede de den op omkring kooperative principper. De blev enige om, at alle kunne blive medlem af foreningen, at alle medlemmer havde én stemme på de fælles generalforsamlinger, og at overskuddet fra foreningen blev fordelt mellem medlemmerne. Brugsforeningen blev hurtigt en succes.

Sociale bevægelser

Årtiets rockstjerner har været den unge generation, men hvorfor og hvad har de ændret?
I dette potentiale skal vi skal se på, hvordan vi kan skabe forandringer ved at organisere os, og i fællesskab sætte fokus på det vi mener bør ændres i vores samfund. Vi skal hovedsageligt beskæftige os med klimabevægelser, hvilket er en slags sociale bevægelser der har organiseret sig med det formål at vi skal gøre mere for at bremse klima-og naturkrisen.

Socialebevægelser

I Danmark har vi en grundlov. Det er den lov der beskriver de helt grundlæggende regler og rettigheder i vores samfund. Grundloven har noget med sociale bevægelser at gøre, da den sikrer os retten til at mødes med andre borgere om et fælles formål og fredeligt demonstrere uden tilladelse fra myndighederne. Dette kaldes forsamlingsfrihed. Vi har også retten til at organisere os gennem foreninger og arbejde for et fælles mål, det kaldes foreningsfrihed.

Grønne fællesskaber og kulturer

Ej, har du aldrig hørt om kombucha?
I dette potentiale skal vi diskutere kultur og fællesskabers betydning for os som individer og vi skal se på hvordan vores valg og holdninger påvirker væres tætte relationer og omvendt - hvordan fællesskaber påvirker os.

Klimaretfærdighed

Når nogen vinder på noget, og andre taber, er det så uretfærdigt og hvordan kan vi få en mere retfærdig verden?
I dette potentiale skal vi undersøge hvad klimaretfærdighed er. Vi skal se på eksempler fra det virkelige liv hvor klimaforandringer har negative betydninger for bestemte områder og diskutere hvad vi synes er uretfærdigt, og ikke mindst hvorfor.

Naturens rettigheder

Vi har menneskerettigheder og dyrevelfærdslove, men hvad med naturen?
I dette potentiale skal undersøge de grundlovssikrede rettigheder vi har som mennesker og så skal vi diskutere om vi også burde give naturen rettigheder, og hvad der taler for og imod at gøre netop det.

Kødfrie dage

Hvorfor vælge kødet fra et par gange om ugen?
I dette potentiale skal vi diskutere hvorvidt kødfrie dage er en måde hvorved vi kan komme et skridt nærmere en bæredygtig verden? Vi skal se på markedsmekanismer og så skal vi diskutere en masse.

Den bevidste forbruger

Hvad betyder du, og dine handlinger egentlig for klima og naturkrisen?
I dette potentiale skal vi se på hvad vi som bevidste forbrugere kan gøre, for at skabe en mere bæredygtig verden. Vi skal se på hvilken betydning varerne i vores indkøbskurv kan have for lande i det globale syd, og ikke mindst hvordan vi ved at ændre vores indkøbsvaner kan ændre hvilke varer vi ser på hylderne.

Grønne værdikæder

De fleste elsker chokolade, men de færreste ved hvor det kommer fra, og hvordan det produceres.
I dette potentiale skal vi se på værdikæderne i den globale handel, og vi skal følge en Mars bar fra den var et lille kakao træ under tropiske himmelstrøg, og til at den ender i din lokale Rema1000. Vi skal også diskutere om vi skal overveje negative konsekvenser i lande udenfor Danmark, og hvorfor.

Biologi
Grundskole

Grønne fællesskaber og kulturer

Ej, har du aldrig hørt om kombucha?
I dette potentiale skal vi diskutere kultur og fællesskabers betydning for os som individer og vi skal se på hvordan vores valg og holdninger påvirker væres tætte relationer og omvendt - hvordan fællesskaber påvirker os.

Klimaretfærdighed

Når nogen vinder på noget, og andre taber, er det så uretfærdigt og hvordan kan vi få en mere retfærdig verden?
I dette potentiale skal vi undersøge hvad klimaretfærdighed er. Vi skal se på eksempler fra det virkelige liv hvor klimaforandringer har negative betydninger for bestemte områder og diskutere hvad vi synes er uretfærdigt, og ikke mindst hvorfor.

Naturens rettigheder

Vi har menneskerettigheder og dyrevelfærdslove, men hvad med naturen?
I dette potentiale skal undersøge de grundlovssikrede rettigheder vi har som mennesker og så skal vi diskutere om vi også burde give naturen rettigheder, og hvad der taler for og imod at gøre netop det.

Historie
Grundskole

Grønne fællesskaber og kulturer

Ej, har du aldrig hørt om kombucha?
I dette potentiale skal vi diskutere kultur og fællesskabers betydning for os som individer og vi skal se på hvordan vores valg og holdninger påvirker væres tætte relationer og omvendt - hvordan fællesskaber påvirker os.

Klimaretfærdighed

Når nogen vinder på noget, og andre taber, er det så uretfærdigt og hvordan kan vi få en mere retfærdig verden?
I dette potentiale skal vi undersøge hvad klimaretfærdighed er. Vi skal se på eksempler fra det virkelige liv hvor klimaforandringer har negative betydninger for bestemte områder og diskutere hvad vi synes er uretfærdigt, og ikke mindst hvorfor.

Naturens rettigheder

Vi har menneskerettigheder og dyrevelfærdslove, men hvad med naturen?
I dette potentiale skal undersøge de grundlovssikrede rettigheder vi har som mennesker og så skal vi diskutere om vi også burde give naturen rettigheder, og hvad der taler for og imod at gøre netop det.

Engelsk
Grundskole

Learning nature the native American way

Colonisation is a huge part of history and it had massive consequences for the people already living in the countries that were conquered by Europeans – we refer to these peoples as “natives”. Often the natives were forced to leave their home land and change their life style, because the Europeans demanded it.

Sociale bevægelser

Årtiets rockstjerner har været den unge generation, men hvorfor og hvad har de ændret?
I dette potentiale skal vi skal se på, hvordan vi kan skabe forandringer ved at organisere os, og i fællesskab sætte fokus på det vi mener bør ændres i vores samfund. Vi skal hovedsageligt beskæftige os med klimabevægelser, hvilket er en slags sociale bevægelser der har organiseret sig med det formål at vi skal gøre mere for at bremse klima-og naturkrisen.

Grønne fællesskaber og kulturer

Ej, har du aldrig hørt om kombucha?
I dette potentiale skal vi diskutere kultur og fællesskabers betydning for os som individer og vi skal se på hvordan vores valg og holdninger påvirker væres tætte relationer og omvendt - hvordan fællesskaber påvirker os.

Klimaretfærdighed

Når nogen vinder på noget, og andre taber, er det så uretfærdigt og hvordan kan vi få en mere retfærdig verden?
I dette potentiale skal vi undersøge hvad klimaretfærdighed er. Vi skal se på eksempler fra det virkelige liv hvor klimaforandringer har negative betydninger for bestemte områder og diskutere hvad vi synes er uretfærdigt, og ikke mindst hvorfor.

Naturens rettigheder

Vi har menneskerettigheder og dyrevelfærdslove, men hvad med naturen?
I dette potentiale skal undersøge de grundlovssikrede rettigheder vi har som mennesker og så skal vi diskutere om vi også burde give naturen rettigheder, og hvad der taler for og imod at gøre netop det.

Kødfrie dage

Hvorfor vælge kødet fra et par gange om ugen?
I dette potentiale skal vi diskutere hvorvidt kødfrie dage er en måde hvorved vi kan komme et skridt nærmere en bæredygtig verden? Vi skal se på markedsmekanismer og så skal vi diskutere en masse.

Den bevidste forbruger

Hvad betyder du, og dine handlinger egentlig for klima og naturkrisen?
I dette potentiale skal vi se på hvad vi som bevidste forbrugere kan gøre, for at skabe en mere bæredygtig verden. Vi skal se på hvilken betydning varerne i vores indkøbskurv kan have for lande i det globale syd, og ikke mindst hvordan vi ved at ændre vores indkøbsvaner kan ændre hvilke varer vi ser på hylderne.

Grønne værdikæder

De fleste elsker chokolade, men de færreste ved hvor det kommer fra, og hvordan det produceres.
I dette potentiale skal vi se på værdikæderne i den globale handel, og vi skal følge en Mars bar fra den var et lille kakao træ under tropiske himmelstrøg, og til at den ender i din lokale Rema1000. Vi skal også diskutere om vi skal overveje negative konsekvenser i lande udenfor Danmark, og hvorfor.

Geografi
Grundskole

Grønne fællesskaber og kulturer

Ej, har du aldrig hørt om kombucha?
I dette potentiale skal vi diskutere kultur og fællesskabers betydning for os som individer og vi skal se på hvordan vores valg og holdninger påvirker væres tætte relationer og omvendt - hvordan fællesskaber påvirker os.

Klimaretfærdighed

Når nogen vinder på noget, og andre taber, er det så uretfærdigt og hvordan kan vi få en mere retfærdig verden?
I dette potentiale skal vi undersøge hvad klimaretfærdighed er. Vi skal se på eksempler fra det virkelige liv hvor klimaforandringer har negative betydninger for bestemte områder og diskutere hvad vi synes er uretfærdigt, og ikke mindst hvorfor.

Naturens rettigheder

Vi har menneskerettigheder og dyrevelfærdslove, men hvad med naturen?
I dette potentiale skal undersøge de grundlovssikrede rettigheder vi har som mennesker og så skal vi diskutere om vi også burde give naturen rettigheder, og hvad der taler for og imod at gøre netop det.

Samfundsfag
Gymnasie

Cirkulær økonomi

Men kan jeg ikke bare bruge den igen?
I dette potentiale skal vi snakke om ressourcer, og om hvordan vi bliver bedre til at udnytte dem vi har til rådighed. Det gør vi gennem konceptet "cirkulær økonomi", og så ser vi på hvorfor vi i dag har en lineær økonomi, og hvilke værktøjer vi har til rådighed for at få en mere cirkulær økonomi.

Andelsbevægelsen

I 1844 samlede 28 vævere fra Nordengland alle deres penge og startede en fælles brugsforening. Samtidig byggede de den op omkring kooperative principper. De blev enige om, at alle kunne blive medlem af foreningen, at alle medlemmer havde én stemme på de fælles generalforsamlinger, og at overskuddet fra foreningen blev fordelt mellem medlemmerne. Brugsforeningen blev hurtigt en succes.

Sociale bevægelser

Årtiets rockstjerner har været den unge generation, men hvorfor og hvad har de ændret?
I dette potentiale skal vi skal se på, hvordan vi kan skabe forandringer ved at organisere os, og i fællesskab sætte fokus på det vi mener bør ændres i vores samfund. Vi skal hovedsageligt beskæftige os med klimabevægelser, hvilket er en slags sociale bevægelser der har organiseret sig med det formål at vi skal gøre mere for at bremse klima-og naturkrisen.

Socialebevægelser

I Danmark har vi en grundlov. Det er den lov der beskriver de helt grundlæggende regler og rettigheder i vores samfund. Grundloven har noget med sociale bevægelser at gøre, da den sikrer os retten til at mødes med andre borgere om et fælles formål og fredeligt demonstrere uden tilladelse fra myndighederne. Dette kaldes forsamlingsfrihed. Vi har også retten til at organisere os gennem foreninger og arbejde for et fælles mål, det kaldes foreningsfrihed.

Grønne fællesskaber og kulturer

Ej, har du aldrig hørt om kombucha?
I dette potentiale skal vi diskutere kultur og fællesskabers betydning for os som individer og vi skal se på hvordan vores valg og holdninger påvirker væres tætte relationer og omvendt - hvordan fællesskaber påvirker os.

Klimaretfærdighed

Når nogen vinder på noget, og andre taber, er det så uretfærdigt og hvordan kan vi få en mere retfærdig verden?
I dette potentiale skal vi undersøge hvad klimaretfærdighed er. Vi skal se på eksempler fra det virkelige liv hvor klimaforandringer har negative betydninger for bestemte områder og diskutere hvad vi synes er uretfærdigt, og ikke mindst hvorfor.

Naturens rettigheder

Vi har menneskerettigheder og dyrevelfærdslove, men hvad med naturen?
I dette potentiale skal undersøge de grundlovssikrede rettigheder vi har som mennesker og så skal vi diskutere om vi også burde give naturen rettigheder, og hvad der taler for og imod at gøre netop det.

Kødfrie dage

Hvorfor vælge kødet fra et par gange om ugen?
I dette potentiale skal vi diskutere hvorvidt kødfrie dage er en måde hvorved vi kan komme et skridt nærmere en bæredygtig verden? Vi skal se på markedsmekanismer og så skal vi diskutere en masse.

Den bevidste forbruger

Hvad betyder du, og dine handlinger egentlig for klima og naturkrisen?
I dette potentiale skal vi se på hvad vi som bevidste forbrugere kan gøre, for at skabe en mere bæredygtig verden. Vi skal se på hvilken betydning varerne i vores indkøbskurv kan have for lande i det globale syd, og ikke mindst hvordan vi ved at ændre vores indkøbsvaner kan ændre hvilke varer vi ser på hylderne.

Grønne værdikæder

De fleste elsker chokolade, men de færreste ved hvor det kommer fra, og hvordan det produceres.
I dette potentiale skal vi se på værdikæderne i den globale handel, og vi skal følge en Mars bar fra den var et lille kakao træ under tropiske himmelstrøg, og til at den ender i din lokale Rema1000. Vi skal også diskutere om vi skal overveje negative konsekvenser i lande udenfor Danmark, og hvorfor.

Biologi
Gymnasie

Grønne fællesskaber og kulturer

Ej, har du aldrig hørt om kombucha?
I dette potentiale skal vi diskutere kultur og fællesskabers betydning for os som individer og vi skal se på hvordan vores valg og holdninger påvirker væres tætte relationer og omvendt - hvordan fællesskaber påvirker os.

Klimaretfærdighed

Når nogen vinder på noget, og andre taber, er det så uretfærdigt og hvordan kan vi få en mere retfærdig verden?
I dette potentiale skal vi undersøge hvad klimaretfærdighed er. Vi skal se på eksempler fra det virkelige liv hvor klimaforandringer har negative betydninger for bestemte områder og diskutere hvad vi synes er uretfærdigt, og ikke mindst hvorfor.

Naturens rettigheder

Vi har menneskerettigheder og dyrevelfærdslove, men hvad med naturen?
I dette potentiale skal undersøge de grundlovssikrede rettigheder vi har som mennesker og så skal vi diskutere om vi også burde give naturen rettigheder, og hvad der taler for og imod at gøre netop det.

Historie
Gymnasie

Grønne fællesskaber og kulturer

Ej, har du aldrig hørt om kombucha?
I dette potentiale skal vi diskutere kultur og fællesskabers betydning for os som individer og vi skal se på hvordan vores valg og holdninger påvirker væres tætte relationer og omvendt - hvordan fællesskaber påvirker os.

Klimaretfærdighed

Når nogen vinder på noget, og andre taber, er det så uretfærdigt og hvordan kan vi få en mere retfærdig verden?
I dette potentiale skal vi undersøge hvad klimaretfærdighed er. Vi skal se på eksempler fra det virkelige liv hvor klimaforandringer har negative betydninger for bestemte områder og diskutere hvad vi synes er uretfærdigt, og ikke mindst hvorfor.

Naturens rettigheder

Vi har menneskerettigheder og dyrevelfærdslove, men hvad med naturen?
I dette potentiale skal undersøge de grundlovssikrede rettigheder vi har som mennesker og så skal vi diskutere om vi også burde give naturen rettigheder, og hvad der taler for og imod at gøre netop det.

Engelsk
Gymnasie

Learning nature the native American way

Colonisation is a huge part of history and it had massive consequences for the people already living in the countries that were conquered by Europeans – we refer to these peoples as “natives”. Often the natives were forced to leave their home land and change their life style, because the Europeans demanded it.

Sociale bevægelser

Årtiets rockstjerner har været den unge generation, men hvorfor og hvad har de ændret?
I dette potentiale skal vi skal se på, hvordan vi kan skabe forandringer ved at organisere os, og i fællesskab sætte fokus på det vi mener bør ændres i vores samfund. Vi skal hovedsageligt beskæftige os med klimabevægelser, hvilket er en slags sociale bevægelser der har organiseret sig med det formål at vi skal gøre mere for at bremse klima-og naturkrisen.

Grønne fællesskaber og kulturer

Ej, har du aldrig hørt om kombucha?
I dette potentiale skal vi diskutere kultur og fællesskabers betydning for os som individer og vi skal se på hvordan vores valg og holdninger påvirker væres tætte relationer og omvendt - hvordan fællesskaber påvirker os.

Klimaretfærdighed

Når nogen vinder på noget, og andre taber, er det så uretfærdigt og hvordan kan vi få en mere retfærdig verden?
I dette potentiale skal vi undersøge hvad klimaretfærdighed er. Vi skal se på eksempler fra det virkelige liv hvor klimaforandringer har negative betydninger for bestemte områder og diskutere hvad vi synes er uretfærdigt, og ikke mindst hvorfor.

Naturens rettigheder

Vi har menneskerettigheder og dyrevelfærdslove, men hvad med naturen?
I dette potentiale skal undersøge de grundlovssikrede rettigheder vi har som mennesker og så skal vi diskutere om vi også burde give naturen rettigheder, og hvad der taler for og imod at gøre netop det.

Geografi
Gymnasie

Grønne fællesskaber og kulturer

Ej, har du aldrig hørt om kombucha?
I dette potentiale skal vi diskutere kultur og fællesskabers betydning for os som individer og vi skal se på hvordan vores valg og holdninger påvirker væres tætte relationer og omvendt - hvordan fællesskaber påvirker os.

Klimaretfærdighed

Når nogen vinder på noget, og andre taber, er det så uretfærdigt og hvordan kan vi få en mere retfærdig verden?
I dette potentiale skal vi undersøge hvad klimaretfærdighed er. Vi skal se på eksempler fra det virkelige liv hvor klimaforandringer har negative betydninger for bestemte områder og diskutere hvad vi synes er uretfærdigt, og ikke mindst hvorfor.

Naturens rettigheder

Vi har menneskerettigheder og dyrevelfærdslove, men hvad med naturen?
I dette potentiale skal undersøge de grundlovssikrede rettigheder vi har som mennesker og så skal vi diskutere om vi også burde give naturen rettigheder, og hvad der taler for og imod at gøre netop det.