Kødfrie dage

Hvad er udfordringen?

(1) Hvorfor er det et problem, at der går en masse mad tabt, når dyr går rundt ig brænder energi af?

(2) Hvorfor er det et problem, at stadig større dele af jordens overflade går til at dyrke mad til dyr?

(3) Hvorfor udleder grise, køer og får mange drivhusgasser?

(4) Kan du ud fra videoens information beskrive samlet, hvilke konsekvenser det har at producere et stykke kød?