Kødfrie dage

Markeds-mekanismen

Når man arbejder med et begreb som markedsmekanismen, tales der ofte om begreberne ’udbud’ og ’efterspørgsel’. Udbud beskriver den mængde, som sælges af en bestemt vare, og til hvilken pris den sælges. Efterspørgsel er så den anden side af forholdet. Her handler det om i hvor høj grad folk gerne vil have varen, og hvilken pris de er villige til at betale.

Netop efterspørgslen har rigtig meget at sige i forhold til, hvad prisen og mængden på en vare ender med at være. Lad os tage pizzeriaer som eksempel, for hvem elsker ikke en god pizza?

 Efterspørgsel påvirker mængden: Lad os forestille os at efterspørgslen på pizzaer er høj. Det vil sige, at der er mange, som gerne vil have pizza. Den høje efterspørgsel vil i så fald medføre et stort udbud af pizzaer. Det vil sige, at vi vil se en hel del pizzeriaer rundtomkring. Og hvorfor så det? Jo, for hvis der er mange, som gerne vil købe pizzaer, så vil det også give mening at åbne et pizzeria, selvom der i forvejen er to andre pizzeriaer i byen. Folk vil have endnu mere pizza, og det nye pizzeria kan derfor også forvente at få solgt sine pizzaer. Den høje efterspørgsel ender altså med at føre til flere pizzeriaer.

På et tidspunkt når man dog grænsen, hvor der ikke er plads til flere pizzeriaer. Folk er ganske vist glade for pizza, men de vil også gerne spise noget andet en gang imellem. Når der er åbnet nok pizzeriaer til at tilfredsstille efterspørgslen på pizzaer, vil det næste pizzeria, der åbner, derfor have svært ved at sælge sine pizzaer. Det vil formentlig lukke igen, og mængden af pizzeriaer vil på den mådeende med at svare til efterspørgslen på pizzaer.

Efterspørgsel påvirker pris: Efterspørgsel handler ikke kun om hvor mange, der godt kunne tænke sig at spise en pizza. Det er nemlig også afgørende, hvor meget folk har lyst til at betale for en pizza. Det giver jo ingen mening for pizzeriaet at sælge sine pizzaer for150 kroner, hvis folk kun er villige til at betale 70 kroner for en pizza. Prisen på en pizza ender derfor med at afhænge af, hvad Hr. Jensen og Fru Møller er ok med at betale for en pizza.

Det er dog sjældent, at vi alle sammen er villige til at betale det samme for et produkt. Pizzeriaerne vil i så fald sætte en pris, hvor de er sikre på, at de tjener penge på hver pizza, de sælger (det koster jo også penge at lave en pizza!). Men samtidig så lav som muligt så de kan få flest personer til at købe deres pizza.