100 Potentialer

Forebyggelse af affald


Forebyggelse af affald er et grundprincip i en cirkulær produktion. Det handler om at forebygge at vi skaber produkter der er designet til at ryge direkte i skraldespanden. Og overvej en gang hvor mange gange vi gør det dagligt. Det kan vi gøre ved at designe produkter der designes til at kunne holde længe, repareres og i sidste ende genanvendes. Som forbrugere kan vi også sørge for kun at købe varer vi egentlig har brug for. Det kan også være ved at designe varer hvor man reducerer indpakningen. Endnu bedre, så kan man lave indpakning der er kompostérbar, det vil sige at det kan blive til jord over tid, fordi det er lavet af naturlige materialer. En stor del af forebyggelsen af affald ligger altså i designfasen af et produkt og er derfor et stort fokus i en cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi - ét opgør med den lineære økonomi


Nu skal vi dykke lidt ned i, hvad dagens potentiale handler om. For hvad gør vi, når måden vi producerer på ikke er holdbar? Dagens potentiale er hverken en hurtig eller en nem løsning. Det er en ændring af hele vores måde at producere på.

“Cirkulær økonomi” lyder ganske avanceret, men det er faktisk bare en model for gentænkning af vores forbrug og produktion. Essensen af systemet er, at vi skal tillægge alle ressourcer en værdi. Det betyder kort sagt, at affald slet ikke eksisterer i et cirkulært system. Nu er det desværre sådan, at affald ikke bare forsvinder af sig selv. Det er derfor noget, man forsøge at “designe” sig ud af i en cirkulær økonomi. Altså: i stedet for at et produkt mister sin værdi efter brug, som det sker i en lineær økonomi, så skal produkter designes, så de kan nemt kan repareres, genbruges og genanvendes. Logikken er ret ligetil. Hvis vi har et system, hvor en vare kan leve videre som et værdifuld produkt, så mindsker vi behovet for at udvinde nye råmaterialer, hvilket har negative miljø- og klimakonsekvenser. Vi får desuden heller ikke skabt en masse affald, hvilket også belaster vores klode. I skal tænke produktionen af varer som en cirkel, hvor de kan cirkuleres blandt forbrugerne igen og igen. Det er nemt nok at forstå, ikke? Det er lidt mere kompliceret i praksis, men principperne i den cirkulære økonomi er altså ganske ligetil.

Forebyggelse af affald


Forebyggelse af affald er et grundprincip i en cirkulær produktion. Det handler om at forebygge at vi skaber produkter der er designet til at ryge direkte i skraldespanden. Og overvej en gang hvor mange gange vi gør det dagligt. Det kan vi gøre ved at designe produkter der designes til at kunne holde længe, repareres og i sidste ende genanvendes. Som forbrugere kan vi også sørge for kun at købe varer vi egentlig har brug for. Det kan også være ved at designe varer hvor man reducerer indpakningen. Endnu bedre, så kan man lave indpakning der er kompostérbar, det vil sige at det kan blive til jord over tid, fordi det er lavet af naturlige materialer. En stor del af forebyggelsen af affald ligger altså i designfasen af et produkt og er derfor et stort fokus i en cirkulær økonomi.

Forebyggelse af affald


Forebyggelse af affald er et grundprincip i en cirkulær produktion. Det handler om at forebygge at vi skaber produkter der er designet til at ryge direkte i skraldespanden. Og overvej en gang hvor mange gange vi gør det dagligt. Det kan vi gøre ved at designe produkter der designes til at kunne holde længe, repareres og i sidste ende genanvendes. Som forbrugere kan vi også sørge for kun at købe varer vi egentlig har brug for. Det kan også være ved at designe varer hvor man reducerer indpakningen. Endnu bedre, så kan man lave indpakning der er kompostérbar, det vil sige at det kan blive til jord over tid, fordi det er lavet af naturlige materialer. En stor del af forebyggelsen af affald ligger altså i designfasen af et produkt og er derfor et stort fokus i en cirkulær økonomi.

Forebyggelse af affald


Forebyggelse af affald er et grundprincip i en cirkulær produktion. Det handler om at forebygge at vi skaber produkter der er designet til at ryge direkte i skraldespanden. Og overvej en gang hvor mange gange vi gør det dagligt. Det kan vi gøre ved at designe produkter der designes til at kunne holde længe, repareres og i sidste ende genanvendes. Som forbrugere kan vi også sørge for kun at købe varer vi egentlig har brug for. Det kan også være ved at designe varer hvor man reducerer indpakningen. Endnu bedre, så kan man lave indpakning der er kompostérbar, det vil sige at det kan blive til jord over tid, fordi det er lavet af naturlige materialer. En stor del af forebyggelsen af affald ligger altså i designfasen af et produkt og er derfor et stort fokus i en cirkulær økonomi.

Forebyggelse af affald

Forebyggelse af affald er et grundprincip i en cirkulær produktion. Det handler om at forebygge at vi skaber produkter der er designet til at ryge direkte i skraldespanden. Og overvej en gang hvor mange gange vi gør det dagligt. Det kan vi gøre ved at designe produkter der designes til at kunne holde længe, repareres og i sidste ende genanvendes. Som forbrugere kan vi også sørge for kun at købe varer vi egentlig har brug for. Det kan også være ved at designe varer hvor man reducerer indpakningen. Endnu bedre, så kan man lave indpakning der er kompostérbar, det vil sige at det kan blive til jord over tid, fordi det er lavet af naturlige materialer. En stor del af forebyggelsen af affald ligger altså i designfasen af et produkt og er derfor et stort fokus i en cirkulær økonomi.